Kurs Taxi

Zapraszamy na kursy

Jak zostać taksówkarzem (Kurs Taxi – Warszawa)?

kurs taxi

Termin najbliższego kursu od: 16.03.2018

Koszt kursu: 250 zł

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, ponieważ nigdzie indziej w Warszawie ani na żadnym kursie internetowym nie otrzymasz tak dobrej i kompleksowej usługi.

1. Mamy bardzo dobrze i obszernie opracowaną tematykę topografii Warszawy.

2. Nasi kursanci mówią, że wszystko o co byli pytani na egzaminie, znajduje się w naszych materiałach edukacyjnych.

3. Skupiamy się na rzeczach istotnych dla zdania egzaminu.

4. Przygotowujemy do egzaminu, nie zależy nam tylko na wystawieniu zaświadczenia. Wykłady prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w tematyce transportu drogowego taksówką.

4. Wykładowcy znają rynek warszawskich korporacji i zawsze mogą doradzić gdzie warto i za ile…

5. Każdy kursant otrzymuje od nas dobrze przygotowane materiały dotyczące tematyki kursu obejmujące topografię, prawo oraz przykładowe testy. Materiały są stale aktualizowane i dostosowywane do zmieniającego się prawa.

6. Badania psychotechniczne i lekarskie, które możesz wykonać u nas na miejscu po szkoleniu.

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji taxi – prawa do wykonywania zawodu kierowcy taksówki.

Prosimy o zabranie ze sobą na kurs mapy Warszawy, która przydatna będzie na ćwiczeniach z topografii miasta

Zakres programowy kursów i egzaminów od 1.01.2014 r.:

1. Topografia Warszawy.

2. Przepisy prawa miejscowego:
– Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami,
– Ceny urzędowe, strefy cen, (stawki taryfowe).

3. Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie.

4. Udzielanie pierwszej pomocy.
Nowy egzamin to test jednokrotnego wyboru – 20 pytań. Test uważa się za zdany po udzieleniu min. 14 prawidłowych odpowiedzi.

 

Absolwent kursu otrzymuje:p010_0_1

       • zaświadczenie o ukończeniu kursu TAXI
       • starannie przygotowane materiały dot. poruszanych zagadnień.
       • opcjonalnie orzeczenie psychologiczne,
       • opcjonalnie zaświadczenie lekarskie.

 

Wykonywanie transportu drogowego taksówką regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874). Szczegółowe wymagania określone są w art. 6 ustawy:
Osoba zamierzająca podjąć działalność gospodarczą w w/w zakresie powinna:

       • mieć ukończone 21 lat,
       • posiadać prawo jazdy kategorii B,
       • przedstawić orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze kierowcy,
       • przedstawić orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze kierowcy,
       • posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem,
       • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karno-skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przeciwko zdrowiu i życiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.


 

Kontakt

Skontaktuj się z nami, nie pożałujesz!

 

Pracownia Test

ul. Tużycka 2 róg ul. Radzymińska 212,
03-683 Warszawa

Zapisy

tel.: (22) 618 06 73
kom.: 509 753 193
e-mail: pracownia@pracownia-test.pl

Godziny pracy

Prosimy o rejestracje telefoniczną
09.00 – 17.00
17.00 – 20.00 na zapisy telefoniczne

kontakt-qr

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy bądź korzystając z danych obok.